Popüler Cevap
Popüler Cevap Doktor Ara
 • About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • should cümleleri

  "Should" gerekli olan bir durumu ya da olayı bildirir; çoğunlukla öğüt veya öneri niteliğinde olsa da olması/yapılması gerekeni ifade eder. Yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için ise olumsuz hali, yani "should not", kısaca "shouldn't" kullanılmaktadır.

  Aşağıda "should" ile yapılmış İngilizce should cümleleri örnekleri bulacaksınız:

  He said that I should see a doctor. --> Doktoru görmem gerektiğini söyledi.

  You should be ashamed of yourselves! --> Kendinden utanmalısın!

  I should have written to her. --> Ona yazmalıydım.

  One should not judge people by their appearance. --> İnsanlar görünüşleriyle yargılanmamalı! (Burada cümle etken [active] halde olsa da, "one" boş bir zamir olarak kullanılmakta ve anlam edilgen [passive] olmaktadır)

  He shouldn't say things like that. --> O, bunları böyle söylememeliydi.

  The car should be serviced every year. --> Araba her yıl bakıma alınmalı.

  I recommend that there should be an investigation. --> Ben, bir araştırma yapılması gerektiğini öneriyorum.

  İt's essential that the project should not be delayed any further. --> Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.

  He has an ache. So he should take a pain killer. --> Ağrısı var. Öyleyse bir ağrı kesici alması gerekiyor.

  People should eat enough fruits and vegetables in order to be healty. --> İnsanlar sağlıklı olabilmek için yeterince meyve ve sebze yemeliler.

  If you want to pass your class, you should study hard. --> Sınıfını geçmek istiyorsan, sıkı çalışmalısın.

  You shouldn't eat too much fast fast food. --> Bu kadar çok hazır yiyecek yememelisin.

  You should drink daily at least two litres of water. --> Günde en az iki litre su içmelisin. (Türkçedeki litre kelimesi Amerikan İngilizcesinde "liter" olarak, İngiliz İngilizcesinde "litre" olarak yazılır)

  The children should not play on the street. --> Çocuklar sokakta oynamamalı.

  It shouldn't be forgotten that honesty is an virtue. --> Dürüstlüğün bir erdem olduğu unutulmamalı.

  Pelin recommended me that I should take some days off. --> Pelin bana birkaç gün izin yapmamı önerdi.

  Ayşe should have told Mehmet something. --> Ayşe, mehmet'e bir şey söylemeliydi.

  That's not the way it should be. --> Bu olmamamsı gereken bir yol (yöntem).

  There should be a comma here. --> Burada bir virgül olmalı.

  There should be a way to do something. --> Bunu yapacak bir yol olmalı.

  This should be made clear. --> Buna açıklık getirmeli.

  This should usefully be reflected in the study. --> Bu, kullanışlı bir şekilde çalışmaya yansımalı.

  We should never have done that. --> Bunu asla yapmamalıydık.

  We should see the reality. --> Gerçeği görmemiz gerekiyor.

  Ayşe should go on a diet for ten days. --> Ayşe on günlük bir diyete başlamalı.

  You should do the right thing. --> Doğru olanı yapmalısın.

  Ali should have done that. --> Ali bunu yapmalıydı.

  Fatma should keep out of the sun for three days. --> Fatma üç gün güneşten uzak durmalı.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara
  Popüler Cevap Doktor Ara